Cookie- en privacyverklaring

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring dan ben ik als volgt te bereiken:

Lotti van Grinsven Coach en ReAttach Therapeut

info@lottivangrinsven.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Lotti van Grinsven verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. De volgende gegevens worden door mij verwerkt:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of via het contactformulier op de website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegeves die verwerkt worden

Er worden door Lotti van Grinsven geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Wat ik hier wel op wil merken dat deze website niet de intentie heeft om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Bijvoorbeeld als zij een reactie geven op een bericht. Tenzij ze uiteraard toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Blijf dus betrokken bij de online activiteiten van uw kind, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat deze website zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@lottivangrinsven.nl , dan verwijder ik deze informatie per direct.

Waarom Lotti van grinsven uw gegevens nodig heeft en verwerkt

Lotti van Grinsven verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • u een op maat gemaakte offerte te kunnen sturen
 • u een factuur te kunnen sturen voor de geleverde diensten
 • contact met u op te kunnen nemen als ik nog vragen heb
 • u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals bijv. de belastingaangifte.

Hoe lang Lotti van Grinsven gegevens bewaart

Lotti van Grinsven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens (personalia, adres) worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Voor de belastingdienst ben ik verplicht om mijn administratie 7 jaar te bewaren, dit geld dus ook voor offertes, facturen en bankafschriften waar uw persoonsgegevens opstaan.

Gegevens delen met anderen

Lotti van Grinsven verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou (uiteraard alleen met uw toestemming), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u uiteraard het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lotti van Grinsven en ook heb u nog het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lottivangrinsven.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vraag ik u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van u privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

Beveiliging van persoonsgegevens

Lotti van Grinsven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lotti van Grinsven Coach en ReAttach therapeut maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat u persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wilt over de beveiliging van door Lotti van Grinsven verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Lotti van Grinsven op via Info@lottivangrinsven.nl

Cookies

Op de website van Lotti van Grinsven wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Er is een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op de website wanneer u dat wilt.

Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lotti van Grinsven gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Meer informatie over cookies kun u vinden op de website van ConsuWijzer.

Cookies kun u altijd zelf via u browserinstellingen verwijderen of uitschakelen.

Google Analytics

Lotti van Grinsven maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De hiermee verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Lotti van Grinsven Coach en ReAttach therapeut website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Lotti van Grinsven te kunnen verstrekken. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier treft u ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

De volgende gegevens worden bijgehouden door deze cookies:

 • Het aantal bezoekers op de webpagina’s.
 • De duur van het bezoek.
 • De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
 • Gegevens over u browser en apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
 • De manier waarop u op deze website terecht bent gekomen.

Lotti van Grinsven heeft Google geen toestemming gegeven om via Lotti van Grinsven verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Daarbij zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • Google Analytics mag u IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics staat uitgezet.
 • Lotti van Grinsven Coach en ReAttach therapeut heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Als u niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. u kunt deze add-on downloaden van de Google website via onderstaande link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Reactieformulieren op de website

Als u een reactie op een bericht achterlaat op deze website, wordt de data verzameld zoals u ingegeven hebt in het reactieformulier evenals u IP-adres en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van u e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is u profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van u reactie.

Wanneer u een reactie achterlaat op deze website, kun u aangeven of uw naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Puur voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier worden vervolgreacties automatisch herkend en goedgekeurd in plaats van dat ze gemodereerd moeten worden. Als u reacties op deze website hebt achter gelaten, kan u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven hebt. U kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Pin It on Pinterest